OVER ONS

Over JCI Oostende Middenkust

Missie : 

Het aanbieden van groeikansen die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.

JCI Oostende Middenkust is een onderdeel van Junior Chamber International, JCI Vlaanderen, JCI Belgium, een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen. Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien zij tot toekomstgerichte ondernemende voortrekkers. 

Filmpje: Wat is JCI?


De vier basispijlers waarrond JCI-leden evolueren zijn : 

INDIVIDU : 

het bevorderen van zelfontplooiing, onder meer via vorming en seminaries 

GEMEENSCHAP : 

een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving 

INTERNATIONALISME : 

het stimuleren van ervaringsuitwisseling met buitenlandse JCI-afdelingen 

BUSINESS : 

het organiseren van netwerkmogelijkheden, conferenties, seminaries


Active Citizenship JCI is ontstaan uit de ruïnes van de 1ste wereldoorlog, toen er nood was de wereld opnieuw op te bouwen. Als iedereen actief meewerkt aan de maatschappij en gemeenschappelijke waarden deelt, dan is wereldvrede een natuurlijk gevolg. We zijn nog steeds veraf van dit doel, dus actieve deelname in de maatschappij is nog steeds noodzakelijk. Lokale afdelingen moeten betrokken zijn bij de lokale gemeenschap door middel van projecten die een positieve impact hebben op de maatschappij. Het onderwijssysteem en ziekenhuizen zijn voorbeelden van “things we take for granted” maar ooit ontstaan zijn uit vrijwilligerswerk.

Er zijn nog talloze opportuniteiten die als basis kunnen dienen voor een goed project met impact. Dit vraagt natuurlijk het opnemen van verantwoordelijkheden en leiderschap door onze leden. Gezond evenwicht tussen Fun Activiteiten en Projecten met impact. Een Lokale Afdeling bloeit als er een gezond evenwicht is tussen activiteiten en projecten.

Activiteiten zijn vooral intern gericht met als belangrijkste doel om de goede sfeer te bevorderen. Projecten die bijdragen aan de missie en visie van JCI zijn de reden waarom iemand lid wordt van de vereniging. Deze laten ons toe om: • Verantwoordelijkheid op te nemen • Bij te leren, vaak door fouten te maken • Positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. • Leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen